SZAKÉRTŐI SZOLGÁLTATÁSOK

Vagyonvédelmi auditszolgáltatások

Az auditálás során – több vagyonvédelmi szakember bevonásával – vagyonvédelmi szempontból vizsgáljuk, minősítjük a védelmi rendszereket. A megállapított rendellenességek megszüntetésére prioritás szempontjából csoportosított javaslatokat teszünk. Ezáltal a biztonsági szintek láthatóvá válnak, választási lehetőséget ajánlva megbízóink számára.

Személyvédelmi szolgáltatások

Személyvédelmi szolgáltatás végrehajtása során, a feladatra kijelölt személyek (személybiztosítók) közreműködésével vállaljuk a védett személy életének, méltóságának, testi épségének valamely objektumban, mozgás közben, gyalog, vagy járművön történő védelmezését.

Vagyonvédelmi képzési szolgáltatások

A vagyonvédelmi képzés célja, hogy a megbízó munkavállalói megismerjék a személyes biztonságukkal összefüggő kérdéseket, kialakuljon bennük a személyes motiváltság, valamint azonosuljanak a munkáltatójukkal, miszerint minden személyi és tárgyi feltétel adott a biztonságuk megóvásához. Biztonságukat az eseménynél jelenlévő és abban résztvevő személyek, azaz saját maguk magatartása is befolyásolja.

A megbízóval egyeztetett és jóváhagyott tananyag (oktatási program) tartalmazza mindazokat a megoldásokat és válaszokat, amelyekkel hozzájárulhatunk munkatársaink biztonságához, és jó közérzetükhöz. A képzés általában egy elméleti és egy gyakorlati részből áll.

 

SECURICUM

A SECURIMASTER Kft. Általános és speciális biztonsági feladatok végrehajtása pénzintézetekben, postán, nagy értéket és pénzforgalmat bonyolító munkahelyeken és intézményekben címmel képzési rendszert dolgozott ki, melyet a Felnőttképzési Akkreditáló Testület akkreditált.

ISMERJE MEG A SECURICUM-ot! (Kattintson!)

Kombinált szituációs stressz-tréning füstágyú alkalmazásával

A tűzeseteknél a leggyakoribb halálok a füst, és csak másodsorban a kialakuló hőhatás. A vonatkozó jogszabályokban előírt tűzriadó gyakorlatok hivatottak annak a képességnek a kifejlesztésére és folyamatos szinten tartására, hogy akár extrém stressz-helyzetben is a dolgozó képes legyen az előzetes intézkedési tervben foglaltaknak megfelelően cselekedni.

Hazánkban egyedülállóan egy füstágyú alkalmazásával kombinált szituációs stressz-tréning alkalmával teremtjük meg azokat a feltételeket, melyek során az érintettek a látás és térérzékelés elvesztése okozta bizonytalanság, félelem, extrém stressz ítélőképességre gyakorolt hatása mellett gyakorolják be a szükséges tevékenységeket, csökkentve ezáltal a stressz-élmény gondolkodásra, döntéshozatalra és cselekvési kontrollra gyakorolt negatív hatásait.

A tréning alkalmas továbbá annak megállapítására is, hogy a törvényileg előírt és kialakított előzetes tűzriadó terv, az abban foglaltaknak megfelelően valóban használható e.

TUDJON MEG TÖBBET(Kattintson!)

Technikai felderítési szolgáltatás

Technikai felderítési szolgáltatásunk haditechnikai szolgáltatásnak minősül és a 2005. évi CIX. törvényben (a haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai szolgáltatások nyújtásának engedélyezéséről) szabályozott módon a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal, Haditechnikai és Exportellenőrzési Hatóság engedélyével végezzük. A tevékenység során felderítjük az illegálisan elhelyezett lehallgató eszközöket, rejtett adókészülékeket, valamint a lehallgatásra alkalmas egyéb berendezéseket, melyek üzleti- és magántitok jogosulatlan megszerzésére alkalmasak. Amennyiben lehallgatásra alkalmas eszközt találunk, haladéktalanul jelezzük a megbízó felé.

Amennyiben lehallgató eszköz, rejtett adókészülék feltalálására kerül sor, saját döntése alapján, kizárólagosan a megbízó jogosult büntetőeljárás kezdeményezésére. A Büntető Törvénykönyv nem ír elő feljelentési kötelezettséget ilyen jellegű bűncselekmény elkövetéséről való tudomásszerzés esetén.

Különleges Operatív Csoport

A csoport tagjainak tevékenysége a megbízó által meghatározott megfigyelések, elemzések, ellenőrzések végrehajtására irányul. Igény szerint elemzik a szállítási folyamatokat, személyeket és gépjárműveket követnek le, valamint rendszerelemzéseket végeznek. Megfigyeléseik és a végrehajtott operatív tevékenységeik alapján az objektumot közvetlen vagy közvetetten fenyegető biztonsági kockázatok elhárítására tesznek javaslatot.