SECURICUM

Általános és speciális biztonsági feladatok végrehajtása pénzintézetekben, postán, nagy értéket és pénzforgalmat bonyolító munkahelyeken és intézményekben

20 órás, akkreditált általános képzési célú, csoportos felnőttképzési program

Felnőttképzési nyilvántartási szám: E-001052/2015
Programakkreditációs lajstromszám: PL-6966
Intézményakkreditációs lajstromszám: AL-2910

Az elmúlt időszakban világszerte egyre gyakoribbá váltak a pénzintézeteket, takarékszövetkezeteket, postahivatalokat és más nagy értéket, pénzforgalmat bonyolító intézményeket érintő fegyveres rablások, támadások. Nem csak külföldön, de sajnos hazánkban is csaknem mindennaposak a bankfiókok elleni fegyveres támadások, az alkalmazottakat célzó verbális és gyakran agresszív, tettlegességgel nem csak fenyegető, de sajnos azzá fajuló konfliktushelyzetek. Cégünk, a SECURIMASTER Kft. egy külön erre a célra kialakított továbbképzési programmal kívánja elősegíteni a bankfiókok, pénzintézetek és más veszélyeztetett munkahelyek dolgozóinak felkészülését a váratlan életet és testi épséget veszélyeztető krízishelyzetek megoldásában.

A program célja:
A továbbképzési program alapvető célkitűzése a résztvevők általános biztonsági elméleti tudásának bővítése mellett olyan, főként gyakorlati, tudatos magatartási és viselkedési jártasságnak a kialakítása, amely a napi munka sajátosságainak megfelelően növeli a váratlan, életet és / vagy testi épséget veszélyeztető konfliktushelyzetek megoldásának hatékonyságát

Az indulatokkal túlfűtött konfliktushelyzetek megoldására való felkészítés során kiemelt figyelmet fordítunk a tudatos viselkedés-kontroll képességének kialakítására. Ennek érdekében olyan egyedülállónak tekinthető feldolgozási módszert alkalmazunk, ahol a minden tekintetben valósághű helyzetgyakorlatok során átélt indulati, pszichés stressz mértékét kétpólusú, EKG elvezetésű szívfrekvencia mérő készülékkel (cardio-öv) mérjük. A műszeres mérés (bio-feedback), eredményeit a részletekre kiterjedő elemzés során összevetjük a helyzetgyakorlat során rögzített képanyaggal és a szituációban átélt saját élménnyel. A pszichotechnikai eszközök alkalmazásának köszönhetően lehetőség nyílik arra, hogy a szituációk szubjektív megélésének élménye mellett az objektív, mért és rögzített adatokat is felhasználjuk a feldolgozás során. Az így létrehozott komplex belátásos tanulási folyamat nagymértékben elősegíti a konfliktusok kezelésének sarkalatos pontját az említett tudatos viselkedés-kontroll kialakítását.

A képzés során megszerezhető kompetenciák:
– A banki, pénzintézeti fizikai biztonságra vonatkozó jogszabályok, szabályzatok, előírások és ajánlások ismerete, azok napi munkába történő integrálására.

– Biztonságos és fegyelmezett kulcs- és kódkezelés, személyazonosítás, ki- és beléptetés, dokumentálás, archiválás.

– Átadás – átvételi dokumentáció elkészítése, nyitási zárási napló követelményszintű vezetése.

– Az intellektuális bűncselekmények sajátosságainak ismerete, azok gyakorlatban való felismerése, a szükséges döntések és intézkedéseket meghozatala, adekvát cselekvés.

– A konfliktusok kialakulásának, lefolyásnak és megoldásának folyamata, a helyes tárgyalási megközelítés kiválasztása.

– Az aktuális érzelmi, indulati állapot felismerése, indulatkezelés, indulatvezérlés.

– Az aktív hallgatás, az önfeltárulkozás, a magyarázó körülírás, kérdezés, mint a hatékony krízisintervenciós technika alkalmazása.

– Nyugodt, kiegyensúlyozott viselkedés, asszertív kommunikáció.

– Feszültség, frusztráció, szorongás, félelem, pánik, extrém stressz kialakulása, lefolyása és a kialakult helyzet megoldása folyamatának ismerete.

– Objektív helyzetértékelés, önálló döntéshozatal stressz-terhelés alatt.

– Önismeret, személyiségismeret.

– Adekvát, felelősségteljes viselkedés, magatartás, együttműködés elkövetőkkel, munkatársakkal, hatóságokkal.

– Racionális, megfontolt gondolkodás, döntéshozatal rövid határidő alatt, cselekvési kontroll képességének megőrzése indulatokkal túlfűtött konfliktushelyzetekben is.

Képzési tájékoztató


Securicum online jelentkezés