SECURICUM jelentkezés

Az adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, dátum és időpont, az üzenet tárgya, szövege, továbbá az érintett által megadott egyéb személyes adatok.

Az adatok törlésének határideje: az adatközléstől számított 2 év.

A személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi módokon lehet kezdeményezni:

– postai úton a 1106 Budapest, Jászberényi út 24-36.

– e-mail útján az info@securimaster.com címen.

A SECURIMASTER Kft. Adatvédelmi Szabályzatának kivonata IDE KATTINTVA érhető el

Jelentkezési ürlap:

Vezetéknév (kötelező)

Utónév (kötelező)

Születési név (kötelező)

Lakcím (kötelező)

Levelezési cím (kötelező)

Telefon (kötelező)

Email cím (kötelező)

Anyja neve (kötelező)

Születési helye (kötelező)

Születési ideje (kötelező)

ezennel kijelentem, hogy részt kívánok venni az ?Általános és speciális biztonsági feladatok végrehajtása pénzintézetekben, postán, nagy értéket és pénzforgalmat bonyolító munkahelyeken és intézményekben? PL-6966 című 20 órás akkreditált felnőttképzési programban.

Végzettség

Diploma megnevezése

Szintje

ideje

A SECURIMASTER Kft. kijelenti, hogy a jelentkező adatait bizalmasan kezeli, azokat harmadik félnek nem szolgáltatja.
Jelentkező jelen aláírásával hozzájárul adatainak a jogszabályokban előírt módon történő kezeléséhez. Aláírásával elismeri, hogy az adatokat önként bocsátotta SECURIMASTER Kft. rendelkezésére, és büntetőjogi felelősségének tudatában kijelenti, hogy azok a valóságnak megfelelnek. Kijelenti, hogy a képzés megkezdéséhez szükséges végzettséggel rendelkezik.

A képzéssel kapcsolatban az alábbi felnőttképzési szolgáltatásokat kívánom igénybe venni:

Képzési szükségletek felmérése és képzési tanácsadás:

Egyben elismerem, hogy a továbbképzés feltételeiről, valamint az intézmény panaszkezelési szabályzatának tartalmáról szóló tájékozatót megkaptam, annak tartalmát ismerem!

Jelentkezéshez kötelezően csatolandó mellékletek:

Legmagasabb iskolai végzettséget igazoló dokumentum másolata.
Az előzetes tudás beszámítását igazoló dokumentum másolata. (amennyiben van ilyen)

Bizonyítvány feltöltése (jpg vagy pdf kiterjesztés max: 5mb)

Kérjük, írja be a képen

captcha

további megjegyzés