MSZ ISO 26000:2011

  • – az elszámoltathatóságot, az átláthatóságot, etikus magatartást, az érdekelt felek érdekeinek, jogrend  és az emberi jogok figyelembevételét;
  • – kiemelt figyelmet fordítunk az érdekelt felek azonosítására;
  • – működésünk és szolgáltatásink során érvényesüljön a célorientált szervezetirányítás, az emberi jogok  követelményei, az elvárható munkaügyi gyakorlatok, a környezet iránti elkötelezettség, a tisztességes  működési gyakorlat, a közösségi részvétel és fejlesztés;
  • – a társaságunkon belüli integrációhoz megfelelő kommunikációt alakítunk ki, amivel növelni kívánjuk  társaságunk hitelességét, és rendszeressé tesszük a tárgybani intézkedéseinket, azok felülvizsgálatát  és javítását;
  • – folyamatosan elemezzük az önkéntes kezdeményezéseink eredményét, az új vállalások lehetőségét;
  • – partnereinkkel, alvállalkozóinkkal, beszállítóinkkal ismertetjük törekvéseinket;
  • – őrizni a meglévő pozitívumokat, hibáinkat a lehető legpontosabban kijavítani;
  • – érdekelté tenni munkatársainkat, hogy munkájukat minél igényesebben végezzék.

  

A cégvezetés a kitűzött célok megvalósítása érdekében elkötelezi magát, és aktív szerepet vállal az MSZ ISO 26000:2011 szabvány követelményeinek megfelelő rendszer kiépítésére, működtetésére, független fél által történő tanúsíttatására, és ezt az elkötelezettséget a Társaságnál dolgozó minden munkatársától elvárja.

 Társadalmi kötelezettségvállalás események: