Minőségpolitika

Társaságunk azt a célt tűzte ki maga elé, hogy a hazai piacon korszerű, magas színvonalú szolgáltatással elégítse ki partnerei igényeit. Megbízóink vagyonának, értékének megőrzéséhez, a vagyoni értékvesztés megakadályozásához törekszünk a legkedvezőbb és egyben legbiztonságosabb konstrukciós     feltételeket megteremteni.

Minőségirányítási rendszerünk működésének célja, hogy szolgáltatásainkat a vevőink felé a hatályos jogszabályoknak megfelelve, a társadalom követelményei szerinti magas szakmai színvonalon teljesítsük.

E cél elérése érdekében minőségpolitikánkban kiemelten kezeljük:

 • – Minőségirányítási rendszerünk
  kialakításának és fejlesztésének elkötelezettségét.
 • – Ismertetni partnereinkkel minőségi törekvéseinket.
 • – Növelni a SECURIMASTER szolgáltatási hatékonyságát.
 • – Őrizni a meglévő pozitívumokat, értékeket.
 • – Segíteni a mérnöki szolgáltatások színvonalának javítását.
 • – Érdekeltté tenni munkatársainkat, hogy munkájukat minél igényesebben végezzék.
 • – Garanciát adni partnereinknek, hogy szolgáltatásainkat a megfelelő minőségben végezzük.

Cégvezetésünk a kitűzött cél megvalósítása érdekében elkötelezte magát, és aktív szerepet vállal az MSZ EN ISO 9001:2009 (ISO 9001:2008) szabvány követelményeinek megfelelő minőségirányítási rendszer kiépítésére, működtetésére, független fél által történő tanúsíttatására, valamint ezen elkötelezettséget a Társaságnál dolgozó minden munkatársától elvárja.

A rendszer működésének hatékonyságát és a vevők megelégedettségét folyamatosan ellenőrizzük, értékeljük, és ? ha szükséges ? megtesszük a helyesbítő intézkedéseket, ezzel is biztosítva a rendszer folyamatos továbbfejlesztését.

Társaságunk minden beszállítójától és alvállalkozójától elvárja, hogy az együttműködés során elkötelezettek legyenek a minőséggel kapcsolatos alapelvek iránt és az elvárásainkat magukra nézve kötelezőnek tekintsék.

 


IBIR Politika

A SECURIMASTER Kft. információbiztonsági stratégiája három alapvető szempontra épül:

 • – Megoldás szállítói vagyunk egy biztonsági szempontból érzékeny ügyfélkörnek, amelynek biztonsági igényei saját működési területünkre is begyűrűznek.
 • –  Az információ biztonságáról úgy próbálunk gondoskodni, hogy közben megőrizhessük rugalmasságunkat szakmai, azaz a konzultációs és testre szabási tevékenységi területen.
 • – Módszeres és következetes kockázatelemzéssel határozzuk meg a birtokunkban lévő információk értékét, és ezzel arányos intézkedéseket vezetünk be.

A SECURIMASTER Kft. információbiztonsági stratégiájának kidolgozásakor abból a tényből indul ki, hogy egy biztonsági szempontból igen érzékeny ügyfélkörnek végez munkát. Így szolgáltatásunk és tevékenységünk biztonságossága igen erős vevői elvárás. Ezen belül is elsődleges szempontként kezeljük ügyfeleink adatainak védelmét a bizalmasság és a sértetlenség tekintetében:

 • –  a számunkra átadott bizalmas és kritikus ügyfél információkat az információbiztonság elveinek lehető legszigorúbban megfelelve védjük.
 •  – ügyfeleink telephelyén a rendszereink által kezelt információk biztonságát a rendszereinkbe épített korszerű technológiai megoldásokkal, megfelelő hardverek használatával, illetve folyamatos tanácsadással biztosítjuk.

Fontosnak tartjuk azt a tényt, hogy az információbiztonsággal kapcsolatos foglalkozás, gondolkodásmód biztonságosabb, így vevőink igényeinek is jobban megfelelő, minőségi rendszerek kifejlesztését segíti elő.

Munkánkkal kapcsolatos szakmai elvárások ugyanakkor nagyfokú rugalmasságot is követelnek, illetve saját belső működésünket illetően ezeken a területen az információk rendelkezésre állását tekintjük alapvető szempontnak. Ennek érdekében szervezetünkön belül nyitottságot biztosítunk, munkatársaink részére elérhetővé tesszük a munkájukhoz szükséges információkat. Ez a bizalmi alapon való működési mód másrészt azt igényli, hogy az információ biztonsági elveket tudatosítsuk és minden munkatársunk kötelező érvénnyel betartsa. Különös hangsúlyt fektetünk dolgozóink képzésére, valamint az új munkatársak bevezetésére a napi és az ügyfelekkel való munkába fokozott ellenőrzés, felügyelet mellett.

A birtokunkban lévő információk védelmére kialakított intézkedések esetében fontosnak tartottuk, hogy az intézkedések összhangban legyenek üzleti terveinkkel, folyamatos üzletmenetet biztosítsanak.

Összegzésül: információbiztonsági irányítási rendszerünkkel egy stabil, megbízható, de megfelelő rugalmasságú cég működését tesszük lehetővé.


Környezeti politika

 

A SECURIMASTER Kft. az ország több területére kiterjedően lát el személy- és vagyonvédelmi, biztonságtechnikai, továbbá szakértői és képzési tevékenységet.

Célunk, hogy a megrendelői/vevői elvárások és a legmagasabb környezetvédelmi normák kielégítésével, szolgáltatásaink és termékeink minőségének állandó emelésével egyre nagyobb megrendelői/vevői elégedettséget érjünk el.

Elkötelezzük magunkat a környezetvédelem jogi előírásainak és a környezet megóvásával kapcsolatos saját vállalásaink betartása, különösen a környezetszennyezés megelőzése, a környezeti teljesítményünk folyamatos fejlesztése mellett. Mindezek érdekében tevékenységünket úgy szervezzük és folytatjuk, hogy:

– Szolgáltatásaink minőségét a szükséges erőforrások biztosításával és fejlesztésével, a megrendelői igények rugalmas kezelésével, a munkavégzés folyamatos ellenőrzésével, a megrendelői észrevételek, jelzések figyelembevételével, valamint a megrendelői illetve saját tapasztalatainknak a munkafolyamatba történő visszacsatolásával, az irányítási rendszer előírásainak betartásával biztosítjuk, és folyamatosan fejlesztjük.

–  Szolgáltatásaink fejlesztésénél, tevékenységünk megtervezésénél alapvetőnek tekintjük a gazdaságossági szempontokat.

– Törekszünk arra, hogy mind munkatársaink, mind külső partnereink számára kellő tájékoztatást biztosítsunk Társaságunkról és tevékenységünkről, illetve a működésünk során betartandó elvárásokról, követelményekről.

–  Belső információs rendszerünk tökéletesítésével arra törekszünk, hogy egyre gyorsabban és hatékonyabban tudjunk reagálni partnereink jelzéseire, ezzel is növelve az elégedettségük mértékét.

– Kiemelt figyelmet fordítunk tevékenységünk során a környezetszennyezés megelőzésére, környezeti tényezőinkre és a káros hatások csökkentésére.

– Beszállítóink/partnereink kiválasztásánál és folyamatos értékelésüknél a velük szemben támasztott követelmények mellett figyelembe vesszük a Társasági politikánkban megfogalmazottak érvényesítését is.

– Vállalati politikánkat megismertetjük dolgozóinkkal, partnereinkkel és mindazokkal, akik a Társaságunk számára vagy megbízása alapján munkát végeznek, hogy tudatában legyenek a környezetirányítási rendszerünk követelményeivel, teljesítése jelentőségével, kiemelt figyelmet fordítsanak munkájuk színvonalának emelésére, figyelemmel a minőségre és környezetünk védelmére.

Politikánk megvalósítása érdekében az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány szerinti környezetirányítási rendszert alakítottunk ki, azt folyamatosan működtetjük, fejlesztjük. Társasági politikánk érvényre juttatása a cégünk minden vezető beosztású munkatársának feladata, támogatása és megvalósítása minden munkatársunk alapvető kötelezettsége.

 

Budapest, 2015.09.15.

Gazsi László
ügyvezető igazgató